خسته ام ....

همین.....

/ 3 نظر / 20 بازدید

خسته نباش همه چی درس میشه

یکی که ازت ناراحته اما ازدور و ته دل هواتو داره

فرناز

درست میشه... نگران نباش[لبخند]