میپرستمت

خدایی دارم در آسمان با تمام وجود می پرستمش

ستایش اش می کنم می خوانمش .... دوستش دارم

. و خدایی دارم در زمین...

انتظارش را می کشم به شوق دیدارش اشک می ریزم و ثانیه ها را سپری می کنم

خدای زمینی من تویی آنقدر دوستت دارم که هیچ چیز مقدارش را نمی داند.......

خدای آسمانی من ای خالق خدای زمینیم این بهترین آفریده ی زمینی را هرگز از من مگیر

.. دوستت دارم نه به اندازه ای که فکر می کنی عاشقت هستم نه به اندازه ای که احساست آن را بیان می کند...

دوستت دارم فقط به اندازه ای که خدای آسمانیم می داند


/ 3 نظر / 26 بازدید
عسل

سلام داداشی شکر بد نیستم شما چطوری؟خانومت خوبه؟زندگی چطوره انشالا ک خوب پیش میره ترم تابستونی داشتم خونه نبودم وای داداشی خونمون اومدنی کولمو گم کردم همه مدارکمو وسایل شخصیم توش بود [گریه] دعا کن دست یه ادم درست بیافته پسش بده! پنجشنبه گم کردم امروز شنبست.همو امیدارم پیدا شه شبت خووووووووش

عسل

سلام داداشی مرسی شماخوبی؟ چرا مگه چی شده ک هر روزت داره بدتر میشه[ناراحت] نگرانم کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امیدوارم چیز مهمی نباشه نه والا پیداش نکردم[ناراحت] جلو جانبود کوله رو گذاشتم صندوق بعدش وسایل صندوق گذاشتیم زمین مرتب بچینیم تا واسه بقیه وسایل جا شه فک کنم اون موقع جاش گذاشتم اگه خاستی بگو چی شده شاید بتونم کمکت کنم

عسل

________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤