بدون شرح من

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟ 

 بی پناهم ،خسته ام ، تنها ، به دادم می رسی ؟

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم

ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

  هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی . .

به پستای وبم نمیخوره اما با حال و هوام یکیه...خدایا پس کی؟؟

/ 2 نظر / 33 بازدید
بهار

دست خالی آمدم دستم به دامانت رضا کن کرم بر سائلت جانم به قربانت رضا تا رسیدم بر در باب الجواد مشهدت من شدم مبهوت این سیل گدایانت رضا پنجره فولاد تو کرب و بلای دیگر است جان به قربان حریم و صحن و ایوانت رضا آمدم تا دست من را از کرامت پر کنی چشم من خیره شده بر لطف و احسانت رضا