....

شرح حال من که پست وب یکی ازدوستان شده بود:  

مے دونے بعضے روزآ دیگـﮧ

نـﮧ خآطــــره

نـﮧ
بـــــغض

نـﮧ اَشکـــــــــــــ

هیچ کدوم دردے اَزت دوآ نمے
کنـﮧ

مے شینے و زل مے زنے یـﮧ گوشـﮧ

زآنو هاتو بغـــــــــل مے کنے


و بآ خودت میگے

دیگــــــــــــــﮧ زورمـــــــــــــ

نمے رســــــــــــه

 

/ 1 نظر / 24 بازدید

زورت میرسه توکل کن ...