..

بودنت را دوست دارم !


وقتی پنجه در کمرم حلقه می کنی
به آغوشت مرا سفت میفشاری
و وادارم می کنی که به هیچ کس فکر نکنم


جز تو . . . !

/ 4 نظر / 20 بازدید
عسل

سلام داداشی خوبی شکر من خوبم سلامتی خبر اینکه کلاسا شرو شده میرم دانشگاه درسام سخت شده باید حسابی درس بخونم واسم دعا کن چخبر از زندگیت؟ خانومیت خوبه انشالا؟ انشالا همیشه لبتون خندونو دلتون شاد شاد باشه

عسل

سلام داداشی خوبی شکر من خوبم سلامتی خبر اینکه کلاسا شرو شده میرم دانشگاه درسام سخت شده باید حسابی درس بخونم واسم دعا کن چخبر از زندگیت؟ خانومیت خوبه انشالا؟ انشالا همیشه لبتون خندونو دلتون شاد شاد باشه

بهار

حقیقت اینـــه کــــه: هــــرچی مهـــربونتر باشی؛ بیشتـــر بهت ظلم میکـــنن... هــــرچی صـــادق تـــر باشی؛ بیشتـــر بهت دروغ میگــــن... هـــرچی خـــودتو خاکی تـــر نشون بـــدی؛ واست کمتـــر ارزش قائلنـــد... هـــرچی قلبتـــو آسونتـــر در اختیار بـــذاری؛ راحت تـــر لـــهش میکـــنن... و اگــر بدونند کـه منتظـری و بهشـون احتیاج داری.. انـــدازه یه دنیا ازت فاصلـــه می گــــیرند!!

عاطفه

ممنون ازاین که به وبم سرزدین لطفا به اون یکی وبمم بیاین مرسی http://madokhtra.persianblog.ir